Skip to content

Hvorfor er der 1.048.576 rækker i Excel?

Dette opslag kan kategoriseres som “Ubrugeligt” – men for Excel nørder – sjov (ubrugelig) viden.

Når jeg gennemgår regnearkets opbygning på et grundlæggende Excel kursus, sammenligner jeg regnearket med en ternet blok. Jeg viser i denne forbindelse, at der er en pokkers masse rækker i Excel. Faktisk er der helt præcist 1.048.575 rækker…

Af og til er der nogle af mine kursister der undrer sig – hvorfor lige dette tal? Normalt plejer jeg at svare, at der findes en vildt nørdet forklaring på dette – men som jeg vil spare mine kursister for.

Den nørdede forklaring

Her får du den vildt nørdede forklaring samt en total nørdet vittighed.

En computer kommunikerer med strøm: Tændt eller slukket (spænding eller 0 volt). Eller sagt på en anden måde: 1 eller 0. Dette system kaldes 2-talssystemet eller det binære talsystem. F.eks. er det binære tal 10 svarer til tallet 2 (i vores almindelig 10-talssystem). 1^2 + 0^1 = (2) + (0) = 2.

En position i det binære talsystem, som kun har to mulige tilstande, kaldes en bit.

En byte består af 8 bit, der hver især kan antage værdierne 0 eller 1. En byte kan svare til et tal mellem 0 og 255 (eller mellem -128 og 127, hvis det skal være helt korrekt). Hvis du fordobler tallet 8, flere gange, får du: 8 > 16 > 32 > 64 osv., hvilket normalt er en naturlig stigning, når man taler om computerkraft.

En computer processor er klassificeret af hvor mange bits den kan behandle på én gang. En 32 – bit processor er i stand til at bearbejde information op til 32 bits i størrelse på én gang. 32 bit svarer også til: 2^32 = 4.294.967.296.

I tidligere versioner af Excel var begrænsningen af rækker:

Excel 95 og tidligere (8 bit): 2^8 = 256 rækker

Excel 97-2003 (16 bit): 2^16 = 65.536 rækker

Derfor vil det have været oplagt, at næste trin i Excel 2007-2019 havde været til 32-bit: 2^32 =  4.294.967.296 rækker (ca. 4,3 mia. rækker), men det blev det ikke. Microsoft valgte at begrænse versionen til 20-bit:

Excel 2007-2019 (20 bit): 2^20 = 1.048 576 rækker

Så spørgsmålet burde ikke være, hvorfor der præcis er 1.048.576 rækker, men derimod, hvorfor er der ikke 4.294.967.296 rækker i Excel, da Office pakken enten kan installeres i 32-bit eller 64-bit system?

Svaret fra Microsoft er: Hastighed og computerhukommelse. Regnearket vil simpelthen komme til at arbejde langsommere. Desuden har Microsoft vurderet, at ca. 1 mio. rækker dækker behovet for langt de fleste brugere – ellers må man over i en database som Access eller SQL.


Vittighed til nørden

Der findes 10 forskellige slags mennesker. Dem der forstår det binære talsystem og dem der ikke gør. (Hvis du ikke forstår ordsproget, så husk på at 10 i det binære system = 2 i 10-talssystemet) 😉

Back To Top