Skip to content

Lær de 120 mest populære ord

På dansk er der 120 ord, der er særligt vigtige. Det er de 120 ord, vi bruger allermest på dansk. Næsten 50 % af de 120 ord indgår i normaltekster for voksne. Derfor er det vigtigt, at børn lærer at genkende, læse, stave og skrive disse ord. Det er gennem gentagelser, at det bliver lettere senere hen at opnå flydende læsning og bruge ordene, når de skal udtrykke sig såvel mundtligt og skriftligt. Læring af de 120 ord er primært tiltænkt elever i 1.-2. klasse.

De 120 mest almindelige ord er det vigtigt at kunne. Er børn sikre på disse ord, er det en stor hjælp i både deres læsning og skrivning.

Back To Top